De produkter som finns att köpa i Effektbutikens e-handel är tillverkade på aktivitetshus och daglig verksamhet i Göteborgs stad. Varje verksamhet har olika inriktning och utbudet kan därför variera över tid.

Det som tillverkas görs i små volymer och i begränsad upplaga. Varje produkt är unik och ett hantverk. De personer som tillverkar strävar efter att göra varje produkt så lika varandra som möjligt. Det förekommer skillnader eftersom varje produkt är handgjord. Det är verksamheterna själva som avgör hur mycket de kan tillverka och som kan leverera till Effektbutiken.

Alla verksamheter har en tanke om hållbarhet. Då det gäller tillverkning föredras ekologiskt material och återvinning. Miljötanken finns även med då det kommer till förpackningar.

Övrig försäljning från verksamheterna är på bland annat julmarknader och andra sammanhang i samverkan i Göteborgs stad. Om du vill veta mer om respektive verksamhet finns information och kontaktuppgifter på deras sidor under Tillverkning.