Frihamnens dagliga arbete är en verksamhet inom LSS som är till för människor med funktionsvariationer. Verksamheten bedrivs i en kreativ miljö och är utformad efter varje individs önskemål. Hantverken som tillverkas får därmed en bredd och variation. Deltagarna ges möjlighet att skapa unika konstföremål och allt som säljs härifrån är tillverkat av dem själva.

Besöksadress

Frihamnen 16a

Postadress

Box 22006

400 72 Göteborg

Telefon

031- 366 75 87

E-post

frihamnensda@funktionsstod.goteborg.se