Att skapa är att kommunicera!
Aktiviteter: Keramik, luffarslöjd, ljusstöpning, målning, glasmålning, plantering, sömnad, textiltryck, broderi, stickning/virkning och andra kreativa uttryck som deltagarna vill prova.
Vid önskemål har även deltagarna möjlighet att se film, läsa, spela spel, lägga pussel, använda datorn mm.
Allskaparhuset har även ett musikrum med instrument, mikrofon mm. Ibland har vi karaoke och andra musikaktiviteter.
Alla deltagare ska vara delaktiga i de moment de utför. Deltagarna ska vara med i hela eller delar av den kreativa processen, från idé till färdig produkt, utifrån önskemål och förmåga. Deltagarna uppmuntras och får möjlighet att utvecklas, ta egna initiativ samt bibehålla sina färdigheter.
Att tillgodose alla deltagares behov av att kunna kommunicera och utvecklas i den kreativa processen. Delaktighet och självständighet.

Adress: Härlandavägen 27

E-post: anne-marie.hafstrom@funktionsstod.goteborg.se

Telefon: 031-365 52 45