Om oss

Effektbutiken

Effektbutiken drivs av unga personer som deltagit i ett projekt med stöd av EU och Europeiska socialfonden.
Hantverk i små kollektioner tillverkas i olika dagliga verksamheter, sociala kooperativ och aktivitetshus i Göteborg Stad.

 

Så började det

Aktivitetshusen i Göteborgs Stad riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. På aktivitetshusen ville vi utveckla något vi redan gör. Tidigare har vi arbetat med meningsfull sysselsättning vilket inneburit att en del av verksamheten haft fokus på exempelvis sömnad, trä, silver, smycken med mera.  En del av det tillverkade har gått till försäljning på olika marknader. Av all fantastisk kunskap, händighet och påhittighet hos deltagarna på aktivitetshusen ville vi lyfta fram produkterna i ett nytt sammanhang.
Att locka yngre till aktivitetshusen var något vi hade som politiskt uppdrag och därför kändes e-handel som ett naturligt steg i vår utveckling. I den såg vi nya intressanta uppgifter som unga kunde ta del av. Verksamheten med tillverkning skulle leva kvar men också få ett nytt sammanhang.

 

Syfte

Effektbutiken som e-handel vill verka som ett verktyg att nå unga personer med psykisk ohälsa. Det egentliga syftet är att få dem att närma sig egen försörjning. Genom att ha ett intressant innehåll i programmet lyckas vi med det. Vi kompletterar innehållet med livsvillkor och hälsa parallellt med att stödja dem ut i arbetslivet eller till studier. Vi använder metoden Individual Placement and Support (IPS).
– Att ha en e-handel är det verktyg vi använder för att göra arbetsuppgifterna lockande och intressanta för unga personer med psykisk ohälsa.
– Att tjäna pengar på e-handeln är inget syfte alls. Vårt huvudsyfte rent ekonomiskt är endast att få verksamheten att gå runt. Drift och underhåll av sajten, paketering, leveranser genererar dock vissa kostnader.
– Vi vill förbättra individers förutsättning att arbeta eller studera genom att erbjuda ett stödjande sammanhang, förbättra sina livsvillkor och där varje individ får stöd på sina egna villkor och för sina egna mål. Vi ser att Effektbutikens stöd ut i arbete eller studier medverkar till att deltagarna känner sig som en del av samhället och kan leva ”ett liv som andra”.
Att delta i e-handeln påverkar den egna återhämtningen för individen. Utvärderingar visar att vårt innehåll i programmet gör skillnad för den enskilde individen.
- E-handeln hoppas vi också kunna bidra till att stärka sociala kooperativ, dagliga verksamheter och aktivitetshus i staden. Genom att synas och presentera oss på ett samlat forum bidrar vi även till ett digitaliserat sammanhang för de som tillverkar produkter, något som kan vara svårt hos aktörer att uppnå på egen hand. Vi uppnår en större spridning och en större samverkan över hela staden för personer med psykiska och intellektuella funktionshinder och psykisk ohälsa.