De produkter som finns att köpa i Effektbutikens e-handel är tillverkade på aktivitetshus, sociala kooperativ och dagliga verksamheter i Göteborgs Stad. Varje verksamhet har olika inriktning och utbudet kan därför variera över tid.

Det som tillverkas görs i små volymer och i begränsad upplaga. Varje produkt är unik och ett hantverk. De personer som tillverkar strävar efter att göra varje produkt så lika som möjligt. Det kan dock förekomma skillnader eftersom varje produkt är handgjord. Det är verksamheterna själva som avgör hur mycket de kan tillverka och leverera till Effektbutiken.

Alla verksamheter har en tanke om hållbarhet. Då det gäller tillverkning föredras ekologiskt material och återvinning. Miljötanken finns även med då det kommer till förpackningar.

Övrig försäljning från verksamheterna är på bland annat julmarknader och andra sammanhang i samverkan i Göteborgs stad. Om du vill veta mer om respektive verksamhet finns information och kontaktuppgifter på deras sidor under fliken Tillverkning.