Handhjort är en daglig verksamhet inom LSS som är till för människor med funktionsvariationer. Verksamheten bedrivs i en kreativ miljö och är anpassad utifrån deltagarnas förmågor och önskemål. Våra produkter är unika och tillverkas utifrån deltagarnas skapande. Vi försöker i möjligaste mån återbruka textilier med mera.

Vår butik finns på Brahegatan 7A i Gamlestaden. Hållplats SKF

Öppettider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 09:00-15:00

onsdag kl. 09:00-17:00

 

Telefon: 031-365 42 52 Mail: handhjort@funktionsstod.goteborg.se

Följ oss på Instagram och Facebook