Paletten är en daglig verksamhet med inriktning mot hantverk. De arbetar med keramik, trä och glasfusion. Paletten har en tidningsredaktion, jobbar med film, testar dataspel och appar samt har ett band som heter Lokatterna Live.

Besöksadress

Järnbrotts Prästväg 2

Postadress

Box 334
426 51 Västra Frölunda

Telefon

031-366 43 13
031-366 11 46
0722 251487
0725 391549

E-mail

dv.paletten@funktionsstod.goteborg.se